Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Phú Thạnh

Xã phú Thạnh, Huyện Phú Tân, An Giang
02963820058
c2phuthanh5pt@angiang.edu.vn

Dấu * là phần không được để trống